Krzysztof Bafia

05 Feb 2019

Vår andre maskin operatør er Krzysztof Bafia.

Krzysztof startet hos oss 1 Februar og har lang og god erfaring fra å produsere Elastomer/Seals/Tetninger i samme type maskiner som vi har hos oss.

Vi ønsker Krzysztof velkommen til oss og ser frem til å benytte hans store kunnskap innen maskinering sammen med våre kunder.